Nordic Walking
Felnőtt úszás
Gyermek úszás
Fit-Ball
Termékek
amit eszel...
Kapcsolat
Fórum
Vendégkönyv
SZÉP Kártya

Bármely kiadású SZÉP Kártya "Szabadidő" fiókjából is fizethet...
információ

 

 

 

 

Évnyitó Bowling Buli

MAKKA Szabadidősport Egyesület

A MAKKA Szabadidősport Egyesület tagja lehet bárki, aki céljaival egyetért és Alapszabályát elfogadja és az egyesületi tagdíjat megfizeti.

Az egyesületi tagdíj összege 1200.-Ft/év, melyet belépéskor, vagy annak évfordulójakor kell megfizetni.

Az Egyesület tagjait megillető kedvezmények:

 • jogosult gyermek úszó szakosztályi díj befizetése ellenében a szakosztályi oktatáson , edzéseken való részvételre
 • 10 alkalmas nordic walking bérlet váltására
 • senior úszóedzésen való részvételre az önköltségi díj megfizetésével
 • nordic walking túrákon való részvételre a kedvezményes részvételi díj megfizetésével
 • Egyesület egyéb rendezvényein való részvételre


Az  Alapszabály szerint az Egyesület tagjait az alábbi jogok és kötelességek illetik meg:

JOGOK

A rendes tagok,

amennyiben a a Ptk. 62§ (5) bekezdés a) pontjának megfelelnek („aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta”)

 • tisztségre választhatóak (képviselettel járó tisztség esetén csak nagykorúsága esetén)
 • részt vehetnek a taggyűlési határozatok meghozatalában, az elnökség tagjainak és az egyesület vezető tisztségviselőinek megválasztásában. Véleményt nyilváníthat és javaslatot tehet az egyesületet érintő kérdésekben.
 • részt vehetnek a sportcsoportok munkájában, az egyesület által szervezett tanfolyamokon, rendezvényeken.
 • részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben.

Az Egyesület pártoló tagja

 • javaslatokat, észrevételeket tehet az egyesület működésével kapcsolatban
 • taggyűlésen tanácskozási joggal részt vehet

Az Egyesület tiszteletbeli tagja

 • taggyűlésen tanácskozási joggal részt vehet
 • Egyesület szolgáltatásait és kedvezményeit igénybe veheti

KÖTELEZETTSÉGEK
9.1 Az Egyesület rendes tagja

 • köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni belépéskor adott naptári időszak fennmaradó részére vagy minden év januárjában, a tárgyév 12 hónapjára, előre,
 • köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása érdekében: a közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében.
 • köteles betartani az egyesület Alapszabályát, Szervezeti és működési szabályzatát, valamint az egyesület egyéb közzétett szabályzatait.
 • Egyesület valamennyi rendezvényén sportszerű, kulturált magatartást tanúsítani

9.2. Az Egyesület pártoló tagja

 • köteles az alapszabályt és az egyéb egyesületi szabályzatokat betartani
 • Egyesület valamennyi rendezvényén sportszerű, kulturált magatartást tanúsítani

 Nordic Walking

gyermek úszásoktatás

Főoldal | Nordic Walking | Felnőtt úszás | Gyermek úszás | Fit-Ball | Termékek | amit eszel... | Kapcsolat | Fórum | Vendégkönyv
Powered by www.echt.hu © 2005-2009 - LetterHunter Megoldások